Una nova llei preveu que Andorra pugui crear una moneda virtual pròpia, però la proposta encara haurà de recórrer un llarg camí

La moneda virtual andorrana comença a agafar forma, després de gairebé un any i mig de compàs d’espera parlamentari. Divendres s’acaba el període d’esmenes de la proposició de llei de regulació dels actius digitals, que podria convertir Andorra en el primer territori del país a disposar d’una divisa digital de denominació pròpia.

Una proposta amb moltes cares

Tal com es preveu a la proposició de llei, aquest “diner sobirà digital programable” –el terme legal que rep la moneda virtual andorrana– exercirà una doble funció. Per una banda, servirà, com qualsevol moneda tradicional, “de mitjà de pagament i compensació com a diner digital emès pel banc central […] i destinat al públic en general”, segons el text de la llei. Per una altra, “es podrà oferir a qualsevol persona i corporació en la forma de dipòsit al banc central en forma digital”. Això permetrà als ciutadans i empreses d’obrir dipòsits bancaris directament al màxim organisme monetari del Principat, l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).

Es tracta, de fet, d’una proposta que han posat sobre la taula algunes de les principals economies del planeta, com ara la Xina o bé la zona euro, i que faria d’Andorra un país capdavanter en aquest àmbit. Entre més avantatges, serviria per a abaratir els costs de transacció associats a les targetes de crèdit o bé millorar la confidencialitat de les transaccions: la legislació vigent permet als bancs de compartir certes dades financeres dels usuaris amb la finalitat d’extreure’n un rèdit comercial, però en el cas del sector públic aquest incentiu en principi desapareixeria.

A banda aquestes dues funcions, la moneda virtual andorrana tindrà un tercer ús, com a nou canal d’emissió de bons de l’estat, tal com explica a VilaWeb David Montané, conseller general de Demòcrates per Andorra i un dels impulsors de la proposta de llei. La llei, diu, preveu la creació d’un mercat de valors digitals, l’AndorraDex, en què s’emetrien aquests bons virtuals. Montané diu que l’operació seria semblant a les accions al mercat borsari que tots coneixem, però amb la particularitat que, gràcies a l’ús de la tecnologia blockchain, els costs de sortida a l’AndorraDex són molt inferiors als costs tradicionals d’emissió de bons de l’estat.

La llei d’actius digitals, tanmateix, no solament obre la porta a la creació d’una moneda digital única sota control de l’estat andorrà, sinó que també fa possible que les empreses privades puguin crear els seus tokens, amb l’AFA com a organisme encarregat de concedir llicències d’emissió. “Això permetria als ciutadans de bescanviar els seus diners per tokens a Grandvalira, per exemple, i fer-los servir per a pagar a tots els establiments de l’estació.” Montané afegeix que la iniciativa podria potenciar la fidelització dels clients: “Perquè ens entenguem, no podries fer servir el token de Grandvalira per a pagar a l’FNAC de Barcelona.” Encara no pot avançar quines entitats privades han manifestat la voluntat d’acollir-se a la proposta, però sí que diu que és una proposta molt avançada, sobretot per la comunitat ‘cripto’ andorrana, que té centenars de membres.

Qüestió de temps

La llei d’actius digitals fou proposada a final de gener del 2021, però no serà fins el 20 de maig d’enguany que s’acabarà el període d’esmenes. Un seguit d’entrebancs tècnics i el recel de l’oposició, sobretot del Partit Socialista, han fet que la proposta de llei acumuli tretze pròrrogues. El principal motiu de demora és que la legislació “ha madurat i ha anat evolucionant”, segons Montané. “Hem d’adaptar una sèrie de lleis que Andorra no té, com ara la llei del mercat de valors, i també cal transposar la legislació europea a l’andorrana”, explica.

Aquest encaix amb el dret europeu és particularment important, a parer seu. Reconeix que hi ha mancances jurídiques que s’hauran de resoldre abans la llei no entri en vigor. Montané no hi fa referència explícitament, però el mes de desembre el Consell d’Europa va denunciar mancances en la regulació andorrana de criptomònades. Per bé que la llei signifiqui una gran oportunitat per al Principat, també hi ha un aspecte de reputació que els fa ser prudents a l’hora de pensar en la manera de posar-la en circulació.

“La proposta de llei estableix les grans directrius d’aquest sector, però darrere hi ha tot un entramat de legislació subsidiària que s’haurà d’ajustar”, diu, perquè concordi amb l’Acord Monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea. Per això la llei encara trigarà entre dotze i divuit mesos a entrar en vigor. Aquest període servirà al govern per a desplegar tots els recursos tècnics, financers i jurídics necessaris per a aplicar la proposta de llei. Quan l’administració tingui aquestes garanties desplegarà el projecte plenament. Una vegada hagi passat aquest any i mig, segons les previsions amb què treballa l’executiu, entrarà en funcionament la moneda virtual andorrana, però el sistema de llicències per a tokens privats s’allargarà més enllà d’aquest període. La flamant nova llei d’actius digitals és més a prop que no pas ahir, certament, però encara trigarà a ser una realitat.

 

Vist a: www.vilaweb.cat

Hechos clave:
  • Hasta ahora, solo dos países convirtieron a bitcoin en moneda de curso legal.
  • Hay países en los que no hay leyes sobre bitcoin, pero aun así su uso está permitido.

¿Leíste alguna vez en las redes sociales que bitcoin (BTC) ahora es considerado moneda legal en Cuba o en Panamá? Ambas afirmaciones son incorrectas.

La confusión —que ha dado lugar a algunas fake news, o noticias falsas— se produce por ignorancia de la definición de tres conceptos que son: legalizar, regular y convertir en moneda de curso legal. Aunque suenen parecido, transmiten tres ideas diferentes, que a continuación serán detalladas.

Al terminar la lectura, podrás distinguir con mayor precisión cuál es el estatus de la criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto en cada país y determinar si alguna próxima noticia que leas, o escuches sobre el tema, es cierta o no.

En primer lugar, veamos qué significa convertir a una moneda —cualquiera que sea— en dinero de curso legal en un país o jurisdicción. El Banco de España, por ejemplo, define al dinero de curso legal como la «moneda oficial en un Estado, en cuyo territorio goza de poder liberatorio». Esto significa, según la mencionada entidad, «que los ciudadanos de ese país están obligados a aceptarla como medio de pago de una deuda».

A esta definición, la enciclopedia de Internet, Wikipedia, añade que al dinero de curso legal también se lo denomina «moneda corriente» y «unidad monetaria». Según esta fuente, se trata de «la forma de pago, definida por la ley de un Estado, que se ha declarado aceptable como medio de cambio y forma legal de cancelar las deudas».

Por lo tanto, si yo ofrezco algún producto o servicio, estoy obligado a aceptar pagos en la moneda de curso legal en el país en el que me encuentre. Si estoy en Argentina, no podré rechazar pagos en pesos; si estoy en Venezuela no podré rechazar pagos en bolívares; y si estoy en España, no podré decirle que no a quien me paga con euros.

Entonces, en un país en el que bitcoin es moneda de curso legal, cualquier oferente de productos o servicios, así como el Estado que percibe haberes impositivos, está obligado a aceptar BTC para la cancelación de esos pagos.

Hasta el momento de la publicación de este texto, solo en dos países bitcoin es moneda de curso legal: El Salvador (ley vigente desde septiembre de 2021) y la República Centroafricana (ley aprobada y en proceso de reglamentarse y ejecutarse).

En El Salvador, el artículo 7 de la ley redactada por el presidente Nayib Bukele establece: «Todo agente económico deberá aceptar bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio».

Lo mismo ocurre en la República Centroafricana con el artículo 10 de la ley presentada por el presidente Faustin-Archange Touadéra: «Todo agente económico está obligado a aceptar criptomonedas como forma de pago».

En ningún otro país existe esta obligación de aceptar pagos en bitcoin. Si lees que bitcoin es moneda de curso legal en Cuba, Panamá, Ucrania, o cualquier país que no sea El Salvador o República Centroafricana, se trata —al menos, por ahora— de una información incorrecta.

¿Qué es legalizar a bitcoin?

El Diccionario Jurídico Elemental, de Guillermo Cabanellas de Torres, define a la legalización, entre otras acepciones, como la «ampliación de las normas jurídicas positivas a esferas o actividades antes excluidas del ordenamiento positivo».

Entonces, legalizar algo —lo que sea— significa que ese algo, antes prohibido (es decir, fuera de la ley), pasa a estar permitido. Para el caso que aquí nos concierne, bitcoin, legalizarlo significa cambiar el ordenamiento jurídico positivo para que su uso y/o tenencia deje de estar prohibida.

Hay países en los que bitcoin y las criptomonedas están prohibidos. En América, ese es el caso de Bolivia. También ha sido ampliamente reportado por CriptoNoticias el caso de China, donde es ilegal el intercambio y la minería de cualquier moneda digital.

Si alguno de esos países diera marcha atrás con su prohibición explícita, entonces puede hablarse de legalización. El ordenamiento jurídico se modificaría y bitcoin pasaría de estar prohibido, a estar permitido (es decir, legalizado).

Sobre esto hay una confusión frecuente: ¿qué pasa sobre los países que nunca prohibieron a bitcoin, pero que tampoco lo permitieron explícitamente? En estos casos suele regir lo que se conoce como «principio de legalidad» y establece que todo lo que no está prohibido, está permitido.

Según autores como el jurista y filósofo austríaco, Hans Kelsen, este principio forma parte de todo orden jurídico y su idea central es que el derecho prohíbe ciertas conductas, y las restantes, al no estar prohibidas, están automáticamente permitidas.

En algunos países, esto tiene estatus constitucional. Entre otros, ese es el caso de Argentina, cuya Constitución, en el artículo 19 establece:

«(…) Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no mande la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe».

Constitución de la Nación Argentina, artículo 19.

Por lo tanto, no se requiere un permiso explícito del Estado para poder utilizar bitcoin o cualquier otra criptomoneda. De todos modos, su uso deberá estar encuadrado dentro del ordenamiento legal en vigencia, es decir, que debe ser para fines que no infrinjan las leyes.

¿Qué es regular a bitcoin?

Como se vio en el punto anterior, puede que el uso de bitcoin esté permitido en un determinado país, sin que existan leyes que explícitamente así lo determinen. Simplemente por el hecho de no estar prohibido es que puede usarse.

Cuando se emiten leyes o reglamentos que detallan cómo es que bitcoin puede ser utilizado, qué impuestos pagarán las transacciones, en qué casos no puede usarse, etcétera, allí se habla de regulación.

La Real Academia española brinda algunas definiciones del verbo «regular» que son útiles para entender la idea. Se explica en el diccionario que equivale a «ajustar, reglar o poner en orden algo». También puede significar el «ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines». Por último, puede ser el «determinar las reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo».

Recientes casos de regulación sobre bitcoin son los que ocurrieron en Panamá Cuba, ambos reportados por CriptoNoticias. En esos países, el Estado a través de organismos que lo constituyen, sancionó leyes y reglamentos que estipulan cómo es que las criptomonedas deben ser utilizadas.

Por ejemplo, en Panamá, la ley aprobada establece que tanto individuos como comerciantes podrán pactar el uso de criptomonedas sin limitación como medio de pago. Pero esto no significa que sean moneda de curso legal, porque la aceptación no es obligatoria.

En el caso cubano, una reciente legislación establece los requerimientos que deben cumplir las empresas que brindan servicios con bitcoin u otras criptomonedas. Eso es un tipo de regulación hacia la industria.

Visto todo esto, debería quedar clara la diferencia entre hacer a bitcoin moneda de curso legal, legalizarlo y regularlo. Son tres conceptos que suenan parecido, pero difieren en gran manera en implicaciones.

Fuente: https://www.criptonoticias.com/

 

Aun así, solo un 5,3% del total de inversores de cripto de nuestro país ha recibido el aviso, según informan desde TaxDown

La proliferación de la inversión en criptomonedas en nuestro país ha tenido como principal consecuencia que el Ejecutivo avance con la creación de un marco legal que defina estas divisas. Esto se debe a que Hacienda aumenta un 1.400% los avisos por inversiones en criptos.

Una de las grandes apuestas de este año es la creación de una casilla específica (la 1626 y siguientes) en la declaración de la renta para estas monedas virtuales, con el objetivo de ofrecer un IRPF más transparente.

Esta novedad también se ha visto reflejada en el número de avisos que ha enviado la Agencia Tributaria que ha alcanzado la friolera de 233.000, es decir, un 1.474% más que el año anterior, cuando sólo se trasladaron 14.800 notificaciones, según confirman desde TaxDown.

A pesar de este aumento en el número de alertas, solo se han enviado al 5,3% de los inversores de criptomonedas, según informan desde TaxDown. Puesto que hay que tener en cuenta que las personas que invierten en este tipo de divisas ya alcanza los 4,4 millones, según refleja el ‘III Informe sobre conocimiento y hábitos de fintech’ de Asufin. Con todo, en esta campaña de la declaración de la renta solo tendrán que incluir criptos en el IRPF aquellos contribuyentes que hayan vendido o intercambiado en 2021 alguna de estas monedas virtuales, independientemente de si se han obtenido ganancias o pérdidas en el proceso. Pero no tendrán que hacerlo aquellos que simplemente las compraron y no hicieron ningún movimiento con ellas.

Avance en una regulación de las criptomonedas

De esta manera, se avanza en una regulación de las criptomonedas en un contexto en el que estas divisas han entrado en la actualidad debido a la invasión de Ucrania y a la aparición de posibles sectas ligadas a estas monedas.

Asimismo, en un ámbito europeo, la primera directiva para enmarcar legalmente y específicamente estos activos comenzó a elaborarse en 2018, el conocido como el Reglamento MiCA, aunque se espera que no entre en vigor hasta 2024. Mientras tanto, en España, se rigen por el tratamiento normal de las ganancias y pérdidas patrimoniales provocadas por la transmisión de elementos.

Fuente: www.capitalradio.es

Andorra, oficialmente Principado de Andorra, es un coprincipado parlamentario situado al suroeste de Europa. Tiene una superficie: 468 km2 y una población estimada a 2021 de 78.300 personas. La capital, Andorra la Vella, está situada en la vertiente sur de los Pirineos y formada por un conjunto de valles montañosos cuyos arroyos forman el río Valira. Limita con España y Francia. Gran parte de la población es española o andorrana. El idioma oficial es el catalán y la religión predominantemente es la católica. La moneda es el euro. id:82625
La independencia de Andorra se atribuye tradicionalmente a Carlomagno, que recuperó la región de manos de los musulmanes en el año 803. En 1278 quedó bajo la soberanía conjunta de los condes franceses de Foix y los obispos españoles de Urgel, y posteriormente fue gobernada conjuntamente por el obispo español de Urgel y el jefe de Estado francés. Este sistema de gobierno feudal, el último de Europa, se mantuvo hasta 1993, cuando se aprobó una constitución que transfería la mayoría de los poderes de los copríncipes al Consejo General de Andorra, elegido por sufragio universal.Andorra ha tenido durante mucho tiempo una fuerte afinidad con Cataluña, sus instituciones se basan en el derecho catalán, y forma parte de la diócesis de Urgel (España). La economía tradicional se basaba en la cría de ovejas, pero el turismo creció en importancia desde los años 50 y se convirtió en el centro de la economía andorrana a principios del siglo XXI.

La transformación digital también ha llegado a Andorra, continúa en la actualidad ya que nunca ha consistido únicamente en adoptar nuevas tecnologías. Se trata de aprovechar estas nuevas tecnologías para transformar los modelos de negocio, la experiencia del cliente, los procesos operativos, la cultura organizativa y la forma de dirigir los equipos. La transformación digital es mucho más que tecnología.

Por eso muchos españoles han valorado, y siguen haciéndolo, buscar alguna de las formas de residencia que ofrece el Principado de Andorra para, por ejemplo, gestionar mejor sus impuestos criptomonedas en Andorra, cumpliendo con todas las normas fiscales andorranas, españolas y europeas.

El Principado de Andorra no es un paraíso fiscal

La opción de crear una empresa en Andorra es algo verdaderamente atrayente para aquellas empresas o autónomos que quieran disfrutar de un país seguro, moderno, que dispone de una red de Internet con una cobertura casi perfecta y de la mejor gastronomía europea, que no todo debe ser dedicarse al trabajo.

Para un país pequeño como Andorra, la transformación digital conlleva tanto oportunidades como retos. Según un estudio sobre la madurez digital de las empresas andorranas, el 83% se encuentra en una fase básica de transformación digital y sus empleados tienen un largo camino por recorrer para mejorar sus competencias digitales.

Para potenciar las capacidades digitales de las empresas y organismos de la administración pública del país, el Gobierno de Andorra presentó en julio de 2021 un amplio proyecto de transformación digital que se extenderá hasta 2024. Como ejemplos de adaptaciones del marco normativo actual, cabe destacar la puesta en marcha de una ley de activos digitales, una ley que regula los deportes electrónicos y una nueva ley de economía digital que pretende fomentar la innovación y la diversificación de la economía del país para atraer talento e inversiones.

Como podemos leer en la web de residencia-andorra.com: “Desde el principio de la pandemia del Covid-19, son cada vez más las personas que se dedican al mining o compran y venden bitcoins y otras criptomonedas, a la espera de suculentos beneficios. El sector financiero, por su parte, permite que más brókers y mercados admitan tratar con estas divisas digitales, desplegándose nuevos campos de la economía gracias a las nuevas tecnologías”.

Fuente: https://www.economiadehoy.es/

Axie Infinity’ es el videojuego con tecnología NFT más importante del mundo

El mayor robo de criptomonedas de la historia se ha llevado a cabo en un videojuego. Un grupo de hackers ha extraído más de 620 millones de dólares (557 millones de euros al cambio) del videojuego Axie Infinity, popular por su uso de los NFT. Los atacantes habrían aprovechado una brecha en la seguridad para acceder a la plataforma.

El juego Axie Infinity funciona a través de una red de blockchain controlada por el proyecto Ronin, la empresa que ha recibido el ataque informático. Según explica la propia compañía, el hacker realizó dos transacciones: una de 173.600 Ethereum y una de 25,5 millones en USDC, la moneda virtual vinculada con el dólar americano. En total, la suma del robo asciende a más de 620 millones de dólares.

Ronin descubrió ayer que había sido atacada, cuando un usuario intentó retirar 5.000 Ethereum y el servicio no le dejó. En ese momento, la empresa empezó a tomar medidas para evitar un nuevo hackeo y pidió ayuda a los equipos de seguridad de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas.

‘Axie Infinity’ y los NFT en los videojuegos

Axie Infinity es conocido por ser el principal videojuego con tecnología NFT. La premisa es similar a la de un Pokémon: los usuarios coleccionan pequeños monstruos de bolsillo llamados Axie, aunque, en este caso, estos son activos digitales con un valor en el mercado de las criptomonedas. En el fondo es un juego extremadamente sencillo que no destaca por sus mecánicas, su estilo visual o su jugabilidad.

El uso de NFT en los videojuegos es bastante controvertido. Muchos usuarios y grandes empresas ven a esta nueva tecnología como el futuro del ocio electrónico, mientras que muchos otros se refieren a ella con desconfianza. Lo cierto es que los NFT aún no se han implementado con éxito en ningún videojuego grande e importante de ninguna compañía y no está demasiado claro qué pueden aportar de interesante al sector.

Fuente: La Vanguardia

El BOE publica los modelos de declaración de los dos impuestos.
Recuerda al contribuyente cuáles son las deducciones por rehabilitar viviendas.

 

A partir del próximo 6 de abril y hasta el 30 de junio, en torno a 20 millones de contribuyentes tendrán su cita anual con Hacienda para presentar su borrador de declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP). El viernes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden por la que se aprueban los modelos de declaración, así como el procedimiento para la presentación por medios exclusivamente electrónicos o telefónicos.

Sin embargo, y pese a que la determinación de las cuotas de ambos impuestos van en función de las rentas generadas en 2021 y por lo tanto eso ya no puede modificarse, la orden del Ministerio de Hacienda viene a incidir en aquellos aspectos que al contribuyente pueden resultarle más complicados o son novedosos en los conocidos modelos D-100 o D-714.

De hecho, según se recoge en la explicación de motivos de la norma publicada, todas las modificaciones persiguen mejorar la asistencia del contribuyente y limitar, dentro de lo posible, los requerimientos a los contribuyentes con el fin de conseguir una administración tributaria más eficiente.

 

Casilla para las criptomonedas

La principal novedad del modelo de declaración de la renta es que este año introduce un apartado que sirve para identificar los saldos de monedas virtuales y que hasta ahora debían incluirse en el apartado genérico de demás bienes y derechos de contenido económico. El fuerte incremento de actividad que está teniendo este activo en forma de criptomonedas ha sido decisivo para que la Agencia Tributaria se haya decidido a modificar el modelo de declaración facilitando al declarante su ubicación en el documento de declaración de estas monedas virtuales, no físicas y que deben su nombre a que utilizan la criptografía como medio de control.

 

Rehabilitación

Dentro del impuesto sobre la renta, una de las principales novedades en el apartado de las deducciones de la cuota íntegra se encuentra en las bonificaciones por obras de mejora de la eficiencia energética de vivienda, introducidas para impulsar la parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relativa a la agenda urbana y acelerar la modernización del parque residencial, uno de los objetivos fijados por la Comisión Europea para impulsar la transformación verde y sostenible.

Las deducciones oscilan entre el 20% y el 60% de las cantidades satisfechas por las obras realizadas, con diferentes bases máximas por vivienda y tipo de intervención. A grandes rasgos, hay una deducción del 20% para quienes, al realizar determinadas obras, reduzcan al menos un 7% de la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda, con una base máxima de 5.000 euros.

Se contempla otra bonificación del 40% para los propietarios que rebajen hasta un 30% el consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética. En este caso el límite está en los 7.500 euros.

Por último, se permite otra de hasta el 60% para edificios enteros aplicable a cantidades satisfechas por personas físicas propietarias de vivienda, condicionadas a una reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30% como mínimo, o bien, a la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación. En este caso, el límite se sitúa en los 5.000 euros anuales, con un tope máximo de 15.000 euros en el plazo de cuatro años.

 

Alquiler

El modelo de la declaración de la renta también incluye una casilla para que “los arrendadores distintos de los grandes tenedores”, es decir, los que tienen en propiedad un máximo de 10 inmuebles o menos de 1.500 metros cuadrados construidos, puedan consignar como gasto deducible la rebaja de la renta que voluntariamente hubiesen aplicado sobre sus locales alquilados a raíz de la crisis sanitaria del Covid-19.

 

Subvenciones y ayudas públicas

Otra de las mejoras recogidas en el denominado modelo 100 es la referente a la declaración de las subvenciones y las ayudas públicas que pueden imputarse por cuartas partes, en el período impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes. En años sucesivos el servicio de tramitación del borrador/declaración informará de las cantidades pendientes de imputar en los próximos periodos impositivos.

 

Distinción en las aportaciones a previsión social

El documento aprobado por Hacienda distingue las aportaciones individuales de las empresariales imputadas por el promotor en los periodos impositivos de 2016 a 2020, pendientes de reducción a 1 de enero de 2021 en la base imponible. La separación también se efectúa respecto de las aportaciones y contribuciones correspondientes al ejercicio 2021 para la aplicación de los nuevos límites establecidos en el artículo 52 de la ley del impuesto.

 

Inversión en cine

En cuanto a las deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas, este ejercicio se recoge la posibilidad de que los contribuyentes que realicen una actividad económica puedan aplicar las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas españolas de largometrajes y cortometrajes, así como por la producción de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, ya sea como productores o porque aporten cantidades para financiar o sufragar el total o parte de los costes de producción.

 

Patrimonio

Dentro del impuesto sobre patrimonio, Hacienda extiende a todos los no residentes, sean de zonas europeas o de países terceros, el derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la comunidad autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que se exija abonar el tributo.

 

 

 

Fuente: www.cincodias.elpais.com

El gigante asiático ha intensificado las medidas contra las monedas digitales, que las considera ilegales desde septiembre de 2021

Los mineros de criptomonedas siguen con su actividad burlando las prohibiciones de China

 

Nuevo golpe al sector de las criptodivisas en China. El Tribunal Popular Supremo del país ha dictaminado que la recaudación de fondos con criptomonedas es ahora un delito penal en el gigante asiático. La sanción, detalla el comunicado emitido por el tribunal, variará en función del valor de la cantidad recaudada. Esta medida llega cinco meses después de que el banco central chino declarara ilícitas todas las actividades relacionadas con las criptomonedas, desde las transacciones entre empresas y particulares a la publicidad de estas, así como la emisión y comercialización de tokens y la actividad de granjas de minerías.

El endurecimiento de la legislación vigente, que es una de las más estrictas del mundo junto con Turquía, se ha producido básicamente por un motivo: el control del flujo de capitales y las transacciones financieras que se producen en la economía china. Precisamente las criptomonedas han irrumpido en el sector como un instrumento financiero volátil, sin ningún tipo de control por parte de las instituciones. Sin embargo, en el comunicado, el tribunal argumenta las nuevas medidas como como un movimiento a favor de la transparencia, la protección de los ciudadanos y la lucha contra el blanqueo de capitales.

Tal y como se detalla en el comunicado, las sanciones variarán en función del valor de la cantidad recaudada. Cuando la recaudación de fondos supere los 100.000 yuanes (14.000 euros), se considerará como una «gran cantidad». Si supera los 50 millones de yuanes (7 millones de euros) o involucra a 5.000 personas, se considerará una falta «extremadamente grave», lo que podría terminar con 10 años de prisión. Las multas podrían llegar a los 79.000 dólares (70.500 euros).

La nueva interpretación legal, que entrará en vigor el próximo 1 de marzo, castigará las «transacciones de criptomonedas», con el objetivo, según el comunicado, de «luchar contra los delitos de recaudación ilegal de fondos y mantener la seguridad y estabilidad financiera nacional».

El término «transacciones de criptomonedas» se refiere a una definición extremadamente amplia, lo que significa que prácticamente todos los movimientos asociados con las criptomonedas pueden ser sancionables, ya que prácticamente todas las actividades relacionadas con las monedas digitales requieren transacciones. Sin embargo, detrás de esta medida hay una serie de motivos que tiene un objetivo: el control de capitales.

La lucha por el control de capitales e intercambios de criptomonedas

Desde la llegada e internacionalización de las criptomonedas, como el bitcoin o etherum, son muchos los países que han emprendido iniciativas legislativas para controlar el uso de este tipo de monedas. A nivel europeo, la Unión Europea (UE) está buscando reforzar la vigilancia de estos activos con la creación de un nuevo organismo de control de blanqueo de capitales para supervisar las empresas de la industria cripto. Sin embargo, son China o Turquía los países que tienen la legislación más dura respecto a las actividades relacionadas con las criptomonedas.

Hace unos años, Pekín tomó una postura firme contra el comercio y la minería de criptomonedas. En 2013, el gobierno prohibió a los bancos chinos comerciar con bitcoin, la moneda digital más popular. En 2017, las autoridades chinas también prohibieron todas las formas de recaudar capital a través de la emisión de monedas digitales, lo que obligó a muchos criptoinversores chinos a llevarse sus inversiones en otros países.

Finalmente, en mayo de 2021, el Comité de Estabilidad y Desarrollo Financiero del Consejo de Estado anunció que «reprimiría el comercio de criptomonedas». En septiembre de 2021, las prohibió definitivamente.

¿Podría quedarse sin criptomonedas China?

La cada vez más restrictiva legislación china sobre las criptomonedas podría llevarnos a pensar que el gobierno quiere acabar con las criptomonedas en el país. Nada más lejos de la realidad. A pesar de las medidas para evitar que los ciudadanos compren, extraigan y comercien con criptomonedas, el gobierno chino está invirtiendo en la creación de su propia moneda digital, el yuan digital (e-CNY).

Con esta medida, el gobierno chino pretende crear un modelo criptográfico centralizado para tener el control absoluto del mercado de las criptomonedas en el país. De la otra manera, con el resto de monedas, este control sería imposible. El yuan digital (e-CNY) fue utilizado por primera vez durante Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Según un informe publicado por The Wall Street Journal, el día de la apertura de los Juegos Olímpicos se habrían realizado más transacciones en la moneda digital china que a través de Visa.

Fuente: La Vanguardia

Desde enero del 2022 ha entrado en vigor la ley 37/2021 de 16 de diciembre, de transposición de la 5a Directiva europea, y que al igual que en España, modifica parcialmente la vigente ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de Andorra, obligando a todos los proveedores de servicios de activos digitales a adoptar medidas de diligencia debida que implica, entre otras cuestiones a tener debidamente identificados a los clientes/beneficiarios que hagan operaciones con activos digitales, aunque sean ocasionales, por importes igual o superior a 1.000€, si estos efectúan operaciones de intercambio entre activos digitales, estos con activos fiat, almacenaje, custodia o depósito de los mismos, o presten servicios financieros relacionados con la venta inicial o emisión de un activo digital por un emisor.

 

Tendrá poder en las comunicaciones publicitarias que se dirijan a españoles

El idioma, que exista una web y los teléfonos serán determinantes

España será pionera en el control de la publicidad sobre criptoactivos. La CNMV se ocupará a partir del próximo jueves, 17 de que los anuncios, también los que realicen los influencers en sus redes, mitiguen el riesgo de que atraigan a pequeños inversores. Las campañas masivas necesitarán autorización previa y su ámbito de actuación no se limitará a España. Cualquier personaje relevante estará en el ojo del supervisor si el mensaje se dirige a inversores españoles. El idioma y que exista una web o teléfonos de contacto serán claves para que pueda intervenir.

Los poderes del supervisor español de los mercados trascenderán las fronteras patrias. Tendrá capacidad de intervención sobre cualquier actividad publicitaria dirigida a inversores en España y se presumirá que es así cuando se efectúen en español, “salvo que contengan medidas que atestigüen que los servicios o productos promocionados no están dirigidos o no son accesibles a inversores en España”. Incluidas, por supuesto, las que realicen los influencers en cualquier red social: Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, TikTok…

El arsenal que se guarda el vigilante de los mercados que preside Rodrigo Buenaventura es amplio. Puede ponerse en contacto directamente con el influencer, con la empresa que paga el anuncio, con el canal que lo distribuye o con una eventual agencia de publicidad que esté de por medio.

Las reglas serán las mismas para los criptoinfluencers que para el resto de las campañas. Incluirán, con un espacio que suponga al menos una quinta parte del anuncio, el siguiente aviso a navegantes: “La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido”.

La actividad de criptos de Rafa Nadal no estará bajo la lupa de la CNMV

Y no solo eso, habrán de incluir o indicar dónde consultar otros 12 peligros. Entre ellos, que los precios de los criptoactivos se constituyen en ausencia de mecanismos que aseguren su correcta formación y que las facilidades de anonimato que pueden aportar los convierten en un objetivo para los ciberdelincuentes.

También estarán sometidos al régimen de autorización previa para campañas que se consideren masivas, aquellas que se dirijan a más de 100.000 personas. Para las redes sociales se usará como medida “el más elevado entre el número de usuarios estimados en las campañas publicitarias y el número de seguidores de las cuentas utilizadas”.

La primera incursión que realizó la CNMV en la cuestión de los criptoactivos fue el pasado 24 de noviembre, cuando llamó la atención al futbolista Andrés Iniesta por anunciar en sus redes sociales la plataforma Binance. Entonces ya contaba con la habilitación expresa del Gobierno, en una reforma exprés de la ley del mercado en marzo de 2021, para que pudiera tomar cartas en el asunto.

El coordinador de las comisiones europeas de valores, ESMA, avisó en un documento fechado el pasado 31 de enero del riesgo creciente de la influencia de las redes sociales en las decisiones de inversión. Desde octubre del año pasado cuenta con un manual para intervenir en redes en temas financieros sin ser sancionado.

Mientras tanto, el número de casos contra famosos que han empleado sus redes sociales para promocionar criptoactivos crece. La modelo y empresaria estadounidense Kim Kardashian, el exjugador de la NBA Paul Pierce y el boxeador Floyd Mayweather Jr. han sido demandados. El mes de mayo pasado promocionaron un token llamado EthereumMax. Más de medio año después, la estrella estadounidense y la leyenda del boxeo se enfrentan a una demanda en la que se alega que las celebridades engañaron a los inversores en la promoción de la criptomoneda.

Matt Damon lanzó una campaña, también en España, para la plataforma Crypto.com. Los anuncios también tuvieron sus tentáculos en Twitter, aunque estos se realizaron en inglés.

El flamante ganador del Open de Australia, Rafa Nadal, lanzará una colección de tokens no fungibles, que son únicos y no intercambiables, con Autograph. Este tipo de activos, considerados arte, no está sometido al control publicitario por parte de la CNMV.

Avalancha de advertencias del supervisor

  • Entidades no registradas. La CNMV lanzó ayer sus propias advertencias sobre entidades no registradas, así como los avisos recibidos por otros organismos supervisores. En número, los que se llevan el premio gordo son los chiringuitos relacionados con las criptodivisas.
  • Sin regulación. Cierto es que la ausencia de un marco jurídico –la directiva europea MiCA está todavía en proceso de elaboración y no se espera que comience a aplicarse al menos hasta 2024– provoca un vacío legal en las actividades de este tipo. Los primeros movimientos del Gobierno español se refieren solo a la publicidad y la tributación.
Fuente: https://cincodias.elpais.com/

Obligará a un alud de obligaciones, todo un ‘striptease’, para controlar a las empresas. Y crea un Modelo 721 como el 720 de Montoro para bienes en el extranjero, con grandes multas

Hacienda está preparando tres Modelos de declaración de criptomonedas, los 172, 173 y 721, que supondrán un nuevo marco de obligaciones inéditas para empresas y particulares, sobre los que la Agencia Tributaria (AEAT) pasará a ejercer un control férreo. Vozpópuli ha accedido a los preparativos del Fisco, que prevé que los contribuyentes que tienen, proveen, operan, intermedian y custodian estas monedas virtuales declaren los saldos y detallen cada operación con numerosos parámetros a riesgo de ser sancionados, lo que puede expulsar a las empresas pequeñas de esta actividad. En paralelo, va a crear un Modelo, el 721, para las criptomonedas que se entienden situadas en el extranjero, Modelo análogo al 720 que lanzó Cristóbal Montoro en 2012 en paralelo a la amnistía fiscal, la obligación de informar sobre bienes y derechos en el extranjero, cuyas exigencias han acarreado un expediente de la Comisión Europea contra España, asunto sobre el que se va a pronunciar próximamente el Tribunal de Justicia de la UE.

Estos Modelos se aprobarán mediante Orden Ministerial una vez que el Reglamento de desarrollo esté vigente en un Real Decreto, tras su paso por audiencia pública. Y lo harán cuando todavía no hay una Directiva que regule la cuestión, sólo un proyecto de Reglamento europeo (MiCA), y una obsoleta e imprecisa definición en la se tratan aspectos colaterales de estos activos en la Directiva antiblanqueo. A esto se suma que España no tiene una definición jurídica y/o tributaria de cripotomonedas en ninguna norma, sólo ha entrado en ello la Dirección General de Tributos en casos concretos de consultas vinculantes. La OCDE ha elaborado unas directrices genéricas y de momento Canadá y EEUUtienen proyectos y determinadas obligaciones pero que operan o lo harán para contribuyentes con capacidad económica y operaciones desde determinadas cuantías.

Los Modelos 172 y 173 los deberán presentar todas aquellas empresas residentes fiscales en España que participan del mundo de las criptodivisas: creadores de monedas, agencias de cambio, monederos virtuales, quienes presten servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, ya se preste dicho servicio con carácter principal o en conexión con otra actividad. Así, los obligados serán residentes en España, con independencia del lugar donde presten los servicios y de la ubicación de las monedas o de sus titulares. Se prevé que estas funciones y obligaciones también puedan afectar a personas físicas.

En el 172, las empresas e individuos afectados deben declarar los saldos de monedas virtuales propios y de sus clientes. En concreto, los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de terceros para salvaguardar claves criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, incluidos los proveedores de servicios de cambio de las citadas monedas si también prestan el mencionado servicio de tenencia. Se trata de los saldos en cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios de dichos saldos.

El 173 crea la obligación de que las empresas informen sobre todas las operaciones que realicen, tanto en España como en el extranjero: adquisición, transmisión, permuta y transferencia, así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas, en las que intervengan o medien, presentando relación nominal de sujetos intervinientes con indicación de su domicilio y número de identificación fiscal, clase y número de monedas virtuales, así como precio y fecha de la operación. Idéntica obligación tendrán aquellos que realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales, respecto de las que entreguen a cambio de aportación de otras monedas virtuales o de dinero de curso legal.

Por otro lado, se crea el Modelo 721 a imagen del temido 720, siendo en este caso los titulares, beneficiarios a autorizados los que tienen la obligación de presentar el formulario informativo, es decir, el dueño -y autorizado- de la divisa virtual y no el que presta servicios. Con las multas por su incumplimiento que vienen acompañando al 720 desde su nacimiento. Deberán declararse las criptomonedas «situadas» en el extranjero, concepto de difícil concreción para que se entenderá para cuando se dispone u opera con ellas a través de proveedores de servicios no residentes en España. Se presupone que la obligación sólo afectará a los saldos superiores a 50.000 euros.

La sanción por incumplimiento o cumplimiento erróneo de la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero «consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase que hubiera debido incluirse en la declaración o hubieran sido aportados de forma incompleta, inexacta o falsa, con un mínimo de 10.000 euros». Cuando la infracción derive de un cumplimiento extemporáneo, sin requerimiento previo, o del cumplimiento por medios no electrónicos estando obligado a ello, el importe de la multa será de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a cada moneda virtual individualmente considerada según su clase, con un mínimo de 1.500 euros.

Como ocurre con las sanciones asociadas al Modelo 720, se trata de un régimen sancionador propio, específico y con multas de elevada cuantía por incumplimientos de tipo formal, que contempla dos tipos de infracciones con base a los «datos» o «conjunto de datos» tanto por la falta de presentación en plazo o la presentación de forma incompleta, inexacta o con datos falsos de la declaración informativa, como por la presentación de la declaración informativa por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por tales medios.

Los deberes informativos de este tipo han afectado en todo caso a sectores estratégicos, regulados o con grandes recursos para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como bancos, cajas, entidades aseguradoras y entidades públicas. Ahora se incluye a un sector concreto y que, por el momento, no parece que tenga gran envergadura e importancia para la economía nacional, ni tampoco queda muy claro que sus integrantes dispongan de medios suficientes para soportar la carga informativa que ahora se les va a imponer. Así lo trasladan los expertos a los que ha consultado este periódico, que además alertan de que se van a generar duplicidades informativas.

A esto se suma que Hacienda parece no contemplar algunas realidades como los ‘monederos fríos’, los contribuyentes que prefieren custodiar ellos mismos estos activos, y con estas nuevas obligaciones puede fomentar este tipo de prácticas, alerta Emilio Pérez Pombo, economista y asesor fiscal.

‘Patada en la puerta’

Esta regulación se desarrolla a partir de lo que establece la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, en vigor desde el pasado 10 de julio. Hacienda también quiere desarrollar el régimen jurídico de la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido de las empresas que introdujo en esta norma para enmendarle la plana al Tribunal Supremo. En concreto a la sentencia de octubre de 2020 que vetó las inspecciones sin aviso. En una segunda sentencia del pasado septiembre con la Ley del Fraude ya en vigor, el Alto Tribunal se ha reafirmado en su criterio. El Plan Normativo 2022 que presentó el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado martes sitúa esta reforma reglamentaria entre sus planes en este ejercicio.

Fuente: www.vozpopuli.com